• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.  

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

Enkel getrouwheidskortingen kunnen cumulatief gebruikt worden met andere kortingen; al de andere kortingen zijn niet cumulatief te gebruiken tenzij anders vermeld. Indien hier misbruik van gemaakt wordt, kan Yellow Lemon Tree de verkoop annuleren.

 

KLACHTEN OF BETWISTINGEN 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na levering gemeld te worden per email ([email protected]). In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. 

 

CONTACTGEGEVENS                                                                                                                                         

Yellow Lemon Tree

Kattestraat 69

9300 Aalst

053/42.32.09

[email protected]

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Buysse BV

Florimond Leirensstraat 40

9230 Wetteren

BTW nummer BE0790184962

KVK nummer 0790184962
 

 

ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant, minimum 1 dag op voorhand. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. 

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Aalst.

Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.

Yellow Lemon Tree doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Yellow Lemon Tree toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaardt of de bestelling annuleert. Als Yellow Lemon Tree niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

 

LEVEREN EN LEVERTERMIJN

De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Yellow Lemon Tree is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma. De producten worden geleverd volgens de aanwijzingen bij ieder product.
De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant, minimum 1 dag op voorhand.